Rozpocznij wyszukiwanie
BIP

Zachodniopomorska WK

Biuletyn Informacji Publicznej
70-206 Szczecin
ul. Dworcowa 19
tel. 91 812 79 81
fax 91 488 78 20
e-mail:zachodniopomorska@ohp.pl

Nadzór nad Ochotniczymi Hufcami Pracy sprawuje Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej

Hufce Pracy

HUFCE PRACY
 
Hufce Pracy są podstawowymi jednostkami organizacyjnymi Ochotniczych Hufców Pracy, odpowiedzialnymi za realizację celów związanych z wychowaniem, kształceniem i zatrudnieniem młodzieży.
 
Hufce Pracy mają za zadanie pomóc młodzieży w uzyskaniu i podwyższaniu wiedzy ogólnej oraz kwalifikacji zawodowych we współdziałaniu z pracodawcami. Hufce organizują zatrudnienie młodych ludzi pozostających bez pracy, a także zajmują się wychowaniem i resocjalizacją młodzieży zagrożonej i niedostosowanej społecznie. W Hufcach młodzież poddana jest działaniom profilaktycznym, diagnostycznym, terapeutycznym, zdobywa wykształcenie ogólne i zawodowe, otrzymuje możliwość podwyższenia kwalifikacji zawodowych i przekwalifikowania.
 
Hufce Pracy współpracują z rodzinami, szkołami, placówkami wychowawczymi, ośrodkami pomocy społecznej, sądami, pracodawcami, poradniami psychologiczno–pedagogicznymi, w celu ułatwienia integracji młodzieży ze środowiskiem. Jest to najstarsza forma działalności OHP umożliwiająca uczestnikom uzupełnienie wykształcenia i zdobycie zawodu poprzez edukację w gimnazjach dla dorosłych, szkole podstawowej dla dorosłych,zasadniczych szkołach zawodowych, szkole branżowej I stopnia także poprzez różnego rodzaju kursy.
 
Przyjmują dziewczęta i chłopców w celu uzupełnienia wykształcenia ogólnego i zdobycia zawodu, mających nie ukończone 18 lat:
 

 1. do Gimnazjum dla dorosłych klasa III - przyjmowane są osoby, które ukończyły 15 lat, ukończona II klasa gimnazjum oraz opinia poradni psychologiczno-pedagogicznej;
 2. do Szkoły podstawowej dla dorosłych klasa VII, VIII - przyjmowane są osoby, które ukńczyły 15 lat, ukończona szkoła podstawowa sześcioklasowa, lub brak promocji w klasie VII szkoły podstawowej lub w II klasie gimnazjum w roku szkolnym 2017/2018; opóźnienie szkolne oraz opinia poradni psychologiczno-pedagogicznej;
 3. do Zasadniczej szkoły zawodowej  w klasie III - przyjmowane są osoby, które ukończyły 15 lat oraz mają ukończoną II klasę  zasadniczej szkoły zawodowej;
 4. do Szkoły branżowej I - go  stopnia klasa I, II -  przyjmowane są osoby, które ukończyły 15 lat oraz ukończyły gimnazjum lub nie otrzymały promocji w klasach I lub II w szkole branżowej w roku szkolnym 2017/2018.

 
Uczniowie  zdobywają kwalifikacje zawodowe w wybranej specjalności, natomiast uczniowie gimnazjów przyuczają się do wykonywania określonej pracy.


Hufiec Pracy 16-5 w Szczecinie
Komendant HP 16-5 w Szczecinie:
Małgorzata Hildebrańska
ul. Dworcowa 19
70-206 Szczecin
tel. 91 812 79 81 wew. 128
e-mail: hp16-5@ohp.pl

 
Rodzaj jednostki:

 1. Dochodzący
 
Formy szkolenia:
 1. Gimnazjum dla Dorosłych klasa III,
 2. Zasadnicza Szkoła Zawodowa klasa III,
 3. Szkoła Branżowa I Stopnia klasa I, II,
 4. Szkoła Podstawowa dla Dorosłych klasa VII, VIII,
 5. Szkolenie kursowe.
 
Liczba miejsc:
 1. Ogółem 180 (w tym bez zakwaterowania – 180)
 
Planowany nabór na nowy rok szkolny 2018/2019
 1. Ogółem 45 (w tym:-bez zakwaterowania 45)
 
Kształcenie praktyczne w zawodach:
 1. kucharz,
 2. sprzedawca,
 3. mechanik pojazdów samochodowych,
 4. lakiernik samochodowy,
 5. elektromechanik samochodowy,
 6. blacharz samochodowy, 
 7. murarz - tynkarz,
 8. dekarz,
 9. ślusarz,
 10. fryzjer,
 11. cukiernik,
 12. piekarz.
 
Działające koła zainteresowań:
 1. koło plastyczne,
 2. koło  ekologiczne,
 3. koło miłośników gier,
 4. koło fotograficzne,
 5. koło historyczne,
 6. koło bibliotekarskie.


Hufiec Pracy 16-6 w Wałczu
Komendant HP 16-6 w Wałczu:
Ireneusz Gaworek
ul. Bankowa 13
78-600 Wałcz
tel. 67 349 41 02
e-mail: hp16-6@ohp.pl

 
Rodzaj jednostki:
 1. Dochodzący
 
Formy szkolenia:
 1. Szkoła Podstawowa dla Dorosłych klasa VII, VIII,
 2. Zasadnicza Szkoła Zawodowa klasa III,
 3. Szkoła Branżowa I Stopnia klasa I, II,
 4. Szkolenie kursowe.
 
Liczba miejsc:
 1. Ogółem 165 (w tym bez zakwaterowania – 165)
 
Planowany nabór na nowy rok szkolny 2018/2019
 1. Ogółem 65 (w tym:-bez zakwaterowania 65)
 
Kształcenie praktyczne w zawodach:
 1. kucharz,
 2. sprzedawca,
 3. mechanik pojazdów samochodowych,
 4. fryzjer,
 5. lakiernik samochodowy,
 6. monter sieci instalacji i urządzeń sanitarnych,
 7. piekarz,
 8. ślusarz,
 9. stolarz,
 10. tapicer,
 11. murarz – tynkarz,
 12. monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie,
 13. operator obrabiarek skrawających.
 
Działające koła zainteresowań:
 1. koło fotograficzne,
 2. koło sportowe,
 3. koło plastyczne,
 4. koło ekologiczne.
 
Hufiec brał udział w projektach wymian międzynarodowych, między innymi w:
 1. Chorwacji,
 2. Wielkiej Brytanii,
 3. Danii,
 4. Bułgarii,
 5. Niemczech.
 
Hufiec bierze udział w projektach systemowych współfinansowanych ze środków EFS organizowanych dla absolwentów oraz osób bezrobotnych, chcących zdobyć zawód lub przekwalifikować się.


Hufiec Pracy 16-7 w Szczecinie
Komendant HP 16-7 w Szczecinie:
Sylwia Piotrowicz - Jacenko
ul. Gryfińska 151/U1
70-806 Szczecin
tel. 669-301-710
e-mail: hp16-7@ohp.pl
 

Rodzaj jednostki:
 1. Dochodzący
 
Formy szkolenia:

     
 1.Gimnazujm dla Dorosłych klasa II i III,
       2.Szkoła Podstawowowa dla Dorosłych klasa VII, VIII
       3.Zasadnicza Szkoła Zawodowa klasa II i III,
       4.Szkoła Branżowa I Stopnia,
       5.Szkolenie kursowe.
  
Liczba miejsc:
 1. Ogółem 125 (w tym bez zakwaterowania – 125)
 
Planowany nabór na nowy rok szkolny 2018/2019
 1. Ogółem 18 (w tym:-bez zakwaterowania 18)
 
Kształcenie praktyczne w zawodach:
 1. blacharz samochodowy,
 2. mechanik pojazdów samochodowych,
 3. kucharz,
 4. sprzedawca,
 5. fryzjer,
 6. cukiernik,
 7. elektromechanik,
 8. piekarz,
 9. murarz - tynkarz,
 10. szkutnik,
 11. monter zabudowy w budownictwie,
 12. lakiernik,
 13. ślusarz,
 14. elektromechanik pojazdów samochodowych.
 
Działające koła zainteresowań:
 1. koło sportowe,
 2. koło plastyczne,
 3. koło informatyczne,
 4. koło historyczne.


Hufiec Pracy 16-8 w Koszalinie
Komendant HP 16-8 w Koszalinie:
Joanna Cybulska
ul. Morska 43
75-215 Koszalin
tel. 94 343 10 36, wew. 340
e-mail:hp16-8@ohp.pl

 
Rodzaj jednostki:
 1. Dochodzący
 
Formy szkolenia:
 1. Gimnazjum dla Dorosłych klasa III,
 2. Gimnazjum przysposabiające do pracy klasa III,
 3. Szkoła Podstawowa dla Dorosłych klasa VII, VIII,
 4. Szkoła Branżowa I Stopnia klasa I.
 
Liczba miejsc:
 1. Ogółem 130 (w tym bez zakwaterowania – 130)
 
Planowany nabór na nowy rok szkolny 2018/2019
 1. Ogółem 56 (w tym:-bez zakwaterowania 56)
 
Kształcenie praktyczne w zawodach:
 1. kucharz,
 2. murarz- tynkarz;
 3. sprzedawca,
 4. mechanik pojazdów samochodowych,
 5. fryzjer,
 6. piekarz,
 7. cukiernik,
 8. stolarz.
 
Działające koła zainteresowań:
 1. koło filmowe SZMINKA MOWIE,
 2. koło historyczne ,, HISTORYK''
 3. koło plastyczne ,, Twórcze działanie''
 4. koło fryzjersko-kosmetyczne ,, BELLA"


Hufiec Pracy 16-9 w Szczecinku
Komendant HP 16-9 w Szczecinie:
Elżbieta Niepelt
ul. Kościuszki 47-49
78-400 Szczecinek
tel. 94 712 79 40
e-mail: hp16-9@ohp.pl

 
Rodzaj jednostki:
 1. Dochodzący
 
Formy szkolenia:
 1. Gimnazjum dla Dorosłych klasa III,
 2. Zasadnicza Szkoła Zawodowa klasa III,
 3. Branżowa Szkoła I Stopnia klasa I, II.
 
Liczba miejsc:
 1. Ogółem 115 (w tym bez zakwaterowania – 115)
 
Planowany nabór na nowy rok szkolny 2018/2019
 1. Ogółem 75 (w tym:-bez zakwaterowania 75)
 
Kształcenie praktyczne w zawodach:
 1. kucharz,
 2. sprzedawca,
 3. mechanik pojazdów samochodowych,
 4. murarz-tynkarz,
 5. ślusarz,
 6. elektryk,
 7. stolarz,
 8. fryzjer,
 9. blacharz samochodowy.
 
Działające koła zainteresowań:
 1. koło plastyczne,
 2. koło sportowe,
 3. koło ekologiczne.
 
Od 2010 roku organizujemy Wojewódzki Konkurs pod hasłem “Grzybobranie na wrzosowej polanie”, którego głównym celem jest propagowanie zachowań przyjaznych środowisku.

Hufiec brał udział w projekcie wymiany międzynarodowej Erasmus + ,, Zagraniczne praktyki zawodowe przepustką do kariery'' /Frankfurt nad Odrą/. 

Hufice bierze udział w projektach wspołfnansowanych ze środków Unii Europejskiej realizowanych w ramach Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych organizowanych dla absolwentów oraz osób bezrobotnych, chcących zdobyć zwód lub przekwalifikować się. 


Hufiec Pracy 16-10 w Policach
Komendant HP 16-10 w Policach:
Joanna Konieczna
ul. Tanowska 8
72-010 Police
tel. 91 317 87 20
e-mail: hp16-10@ohp.pl
 
 
Rodzaj jednostki:
 1. Dochodzący
 
Formy szkolenia:
 1. Gimnazjum dla Dorosłych klasa II, III,
 2. Szkoła Podstawowa dla dorosłych klasa VII, VIII.
 3. Zasadnicza Szkoła Zawodowa klasa III,
 4. Szkoła Branżowa I Stopnia klasa I, II,
 5. Szkolenie kursowe.
 
Liczba miejsc:
 1. Ogółem 100 (w tym bez zakwaterowania – 100)
 
Planowany nabór na nowy rok szkolny 2018/2019
 1. Ogółem 25 (w tym:-bez zakwaterowania 25)
 
Kształcenie praktyczne w zawodach:
 1. lakiernik,
 2. kucharz,
 3. sprzedawca,
 4. ślusarz,
 5. blacharz samochodowy,
 6. mechanik pojazdów samochodowych,
 7. kamieniarz,
 8. piekarz,
 9. cukiernik,
 10. fryzjer,
 11. elektryk,
 12. operator obrabiarek skrawających.
 
Działające koła zainteresowań:
 1. koło informatyczne,
 2. koło sportowe,
 3. koło plastyczne.


Hufiec Pracy 16-11 w Dębnie
Komendant HP 16-11 w Dębnie:
Andrzej Kowalski
ul. Chojeńska 1
74-400 Dębno
tel. 95 760 40 13
e-mail: hp16-11@ohp.pl

 
Rodzaj jednostki:
 1. Dochodzący
 
Formy szkolenia:
 1. Gimnazjum dla Dorosłychb klasa IIII,
 2. Szkoła Podstawowoa dla Dorosłych klasa VII, VIII,
 3. Szkolenie kursowe.
 
Liczba miejsc:
 1. Ogółem 100 (w tym bez zakwaterowania – 100)
 
Planowany nabór na nowy rok szkolny 2018/2019
 1. Ogółem 29 (w tym:-bez zakwaterowania 29)
 
Kształcenie praktyczne w zawodach:
 1. kucharz,
 2. murarz- tynkarz;
 3. sprzedawca,
 4. mechanik pojazdów samochodowych,
 5. monter sieci instalacji i urządzeń sanitarnych,
 6. blacharz samochodowy,
 7. rzeźnik-wędliniarz,
 8. fryzjer,
 9. piekarz.
 
Działające koła zainteresowań:
 1. koło strzeleckie,
 2. koło piłkarskie.


Hufiec Pracy 16-12 w Trzebiatowie
Komendant HP 16-12 w Trzebiatowie:
Anna Konieczka
ul. Torowa 1
72-320 Trzebiatów
tel. 91 387 34 13
e-mail: hp16-12@ohp.pl

 
Rodzaj jednostki:
 1. Dochodzący
 
Formy szkolenia:
 1. Gimnazjum dla Dorosłych klasa III,
 2. Szkoła Podstawowa dla dorosłych klasa VII, VIII,
 3. Zasadnicza Szkoła Zawodowa klasa II i III,
 4. Branżowa Szkoła I Stopnia klasa I.
 
Liczba miejsc:
 1. Ogółem 90 (w tym bez zakwaterowania – 90)
 
Planowany nabór na nowy rok szkolny 2018/2019
 1. Ogółem 33 (w tym:-bez zakwaterowania 33)
 
Kształcenie praktyczne w zawodach:
 1. kucharz,
 2. sprzedawca,
 3. mechanik pojazdów samochodowych,
 4. cukiernik,
 5. fryzjer,
 6. elektromechanik,
 7. ślusarz,
 8. stolarz,
 9. murarz - tynkarz.
 
Działające koła zainteresowań:
 1. koło artystyczno-gastronomiczne,
 2. koło sportowo-turystyczne,
 3. koło patryiotyczno-historyczne,
 4. koło wolontariatu.
 
W ramach współpracy z Centrum Kształcenia Zawodowego w Trzebiatowie, nasi uczestnicy mają zapewniony stały dostęp do boiska „Orlik”. Młodzież gra w piłkę nożną, koszykówkę, badmintona, tenisa ziemnego. Uczestnicy po zajęciach szkolnych korzystają ze świetlicy hufca, gdzie korzystają z komputerów z dostępem do internetu, grają w Piłkarzyki lub gry planszowe.


Hufiec Pracy 16-13 w Białogardzie
Komendant HP 16-13 w Białogardzie:
Katarzyna Kica
ul. 1-go Maja 18
78-200 Białogard
tel. 94 311 09 23
e-mail: hp16-13@ohp.pl

 
Rodzaj jednostki:
 1. Dochodzący
 
Formy szkolenia:
 1. Gimnazjum dla Dorosłych klasa III, 
 2. Szkoła Podstawowa dla dorosłych klasa VII, VII, 
 3. Zasadnicza Szkoła Zawodowa klasa III,
 4. Szkoła Branżowa I Stopnia klasa I, II.
 
Liczba miejsc:
 1. Ogółem 90 (w tym bez zakwaterowania – 90)
 
Planowany nabór na nowy rok szkolny 2018/2019
 1. Ogółem 30 (w tym:-bez zakwaterowania 30)
 
Kształcenie praktyczne w zawodach:
 1. kucharz,
 2. sprzedawca,
 3. mechanik pojazdów samochodowych,
 4. murarz-tynkarz,
 5. fryzjer,
 6. stolarz,
 7. blacharz samochodowy,
 8. ogrodnik,
 9. monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie,
 10. monter instalacji sanitarnych,
 11. ślusarz,
 12. tapicer,
 13. fotograf,
 14. mechanik-monter maszyn i urządzeń.
 
Działające koła zainteresowań:
 1. koło turystyczno-krajoznawcze, 
 2. koło sportowe, 
 3. koło plastyczne.
 

Hufiec Pracy 16-14 w Świnoujściu
Komendant HP 16-14 w Świnoujściu:
Karolina Radwańska
ul. Norweska 12
72-602 Świnoujście
tel. 91  326 04 27
e-mail: hp16-14@ohp.pl

 
Rodzaj jednostki:
 1. Dochodzący
 
Formy szkolenia:
 1. Gimnazjum dla Dorosłych klasa III,
 2. Szkoła Podstawowowa dla Dorosłych klasa VII, VIII,
 3. Zasadnicza Szkoła Zawodowa klasa III,
 4. Branżowa Szkoła I Stopnia klasa I, II.
 
Liczba miejsc:
 1. Ogółem 120 (w tym bez zakwaterowania – 120)
 
Planowany nabór na nowy rok szkolny 2018/2019
 1. Ogółem 66 (w tym:-bez zakwaterowania 66)
 
Kształcenie praktyczne w zawodach:
 1. kucharz,
 2. sprzedawca,
 3. mechanik pojazdów samochodowych,
 4. murarz,
 5. fryzjer,
 6. cukiernik,
 7. elektryk,
 8. kominiarz.
 
Działające koła zainteresowań:
 1. koło plastyczne,
 2. koło fotograficzne,
 3. koło turystyczne,
 4. koło matematyczne.


Hufiec Pracy 16-15 w Kołobrzegu
Komendant HP 16-15 w Kołobrzegu:
Angelika Ohl
ul. 1-go Maja 47
78-100 Kołobrzeg
tel. 94 352 46 67
e-mail: hp16-15@ohp.pl

 
Rodzaj jednostki:
 1. Mieszany
 
Formy szkolenia:
 1. Gimnazjum dla Dorosłych klasa III,
 2. Szkoła Podstawowa dla Dorosłych klasa VII, VIII.
 
Liczba miejsc:
 1. Ogółem 90
  1. w tym bez zakwaterowania – 50,
  2. z zakwaterowaniem – 40.
 
Planowany nabór na nowy rok szkolny 2018/2019
 1. Ogółem 55
  1. w tym:-bez zakwaterowania - 33,
  2. z zakwaterowaniem – 23.
 
Kształcenie praktyczne w zawodach:
 1. kucharz,
 2. mechanik pojazdów samochodowych,
 3. murarz,
 4. fryzjer,
 5. cukiernik,
 6. piekarz,
 7. zbrojarz/betoniarz,
 8. elektromechanik.
 
Działające koła zainteresowań:
 1. koło sportowe,
 2. koło ekologiczne,
 3. koło artystyczne,
 4. koło wolontariatu.
 Komenda Główna OHP
 

Elektroniczne Centrum Aktywizacji Młodzieży


PAŁAC NOSOWO

OŚRODEK EWUNIA


 

Wyświetl kalendarz na poprzedni miesiąc lipiec 2018 Wyświetl kalendarz na następny miesiąc
PN WT ŚR CZ PT SB ND
 1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
3031
[ZAMKNIJ]
Nowe zasady dotyczące cookies. W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.